מערכות מידע

היכולת לקבל החלטות מבוססות על בסיס מידע אמין וזמין משפרת באופן ניכר את איכות ההחלטות הניהוליות שמתקבלות בארגון.
מערכות ERP, MES, BI, WMS)) משמשות ככלי תומך, לפעולות תפעוליות שוטפות ובתהליכי קבלת החלטות אסטרטגיות וטקטיות.
האתגר שנוצר הוא לוודא שקיימת התאמה בין מערכות המידע לבין התהליכים בארגון ואת מידת התאמתן ונוחות השימוש בהן ככלי לליווי תהליכי קבלת החלטות של מנהלים ועובדים.
יועצי BENE מנהלים פרויקטים בתחום מערכות המידע ובכלל זה מבצעים מיפוי דרישות ופערים, כתיבת מסמכי אפיון פונקציונאליים, איתור ספקים, הובלת תהליך בחירת הספק, ליווי תהליך מו"מ והטמעת המערכת.