בדיקת נאותות Due Diligence

בעולם העסקי, תהליכי מיזוג ורכישה (M&A) כחלק מאסטרטגיה, הפכו להיות נחלת הכלל. הקורונה והגלובליזציה האיצו את המגמה והביאו לגידול במספר המיזוגים והרכישות בארץ ובעולם. מחקרים מראים כי למעלה מחמישים אחוז מעסקאות המיזוג והרכישה אינן מניבות את הערך המצופה מהעסקה.

אחד השלבים המרכזיים והמשמעותיים במהלך תהליכי המיזוג ורכישה הוא שלב בדיקת נאותות –
Due Diligence. בבדיקת הנאותות שמים דגש על היבטים משפטיים, חשבונאיים, טכנולוגיים ועסקיים,  ואילו ההיבטים הניהוליים, הארגוניים והתפעוליים נזנחים בתהליך, למרות שחלק מהסיכונים וההזדמנויות בתהליך נמצאים דווקא בתחומים אלו.

אנו ב-BENE  פיתחנו מתודולוגיה ייחודית לביצוע בדיקת נאותות ניהולית, תפעולית וארגונית, Management Operational Due Diligence :MODD המשלימה את התהליך המקובל כיום, כאשר מטרת התהליך היא לצמצם סיכונים ולאתר הזדמנויות לרוכש/משקיע כדי לשפר את סיכויי ההצלחה והכדאיות של העסקה. 

תהליך ה-MODD מהווה את הבסיס לתהליך ה-Post-Merger Integration :PMI, וכולל בדיקה מעמיקה של המערכות והתשתיות הניהוליות, הארגוניות והתפעוליות. 

במסגרת בדיקת הנאותות הארגונית נבחנים הפערים הארגוניים והתרבותיים בין החברות המעורבות. התוצר של בחינת הפערים הארגוניים–תרבותיים מאפשר לאתר התנגדויות פנים ארגוניות לתהליך המיזוג.

תוצרי תהליך הבדיקה משקפים בצורה יסודית את מצב החברה המועמדת לרכישה וכן את פוטנציאל ההתייעלות הגלום בתהליך. תהליך הבחינה הניהולית–תפעולית חושף הזדמנויות לצד סיכונים בתהליך ומגדיל את הסיכוי להצלחת המיזוג או הרכישה.

במסגרת התהליך משולבים מומחים מנוסים ממספר תחומים (מנהלים, מהנדסי תעשייה וניהול, ניתוח נתונים, יועצים ארגוניים, מערכות מידע ועוד).

כמנהלים ויועצים מתחום הנדסת תעשיה וניהול, נתחיל את הפרויקט באבחון ארגוני/תפעולי, הכולל מיפוי המצב הקיים ובכלל זה:
מיפוי מטרות ויעדי הארגון, מבנה ארגוני, הגדרות תפקיד ותחומי אחריות, תהליכי עבודה, שגרות ניהול, מערכות מידע, ממשקים, פורומים, אתגרים ניהוליים, חוזקות / חולשות, מעקב ובקרה ועוד.
המיפוי הראשוני מתבצע באמצעות ראיונות עומק עם אנשי מפתח בארגון (מנהלים ועובדים), תצפיות, ניתוח נתונים המתקבלים מהארגון, בחינת תהליכים, נהלים ומבנה הארגוני ועוד.
בשלב הבא נבצע ניתוח פערים בין הרצוי והמצוי ונגבש ביחד אתכם כיווני פעולה והמלצות לשיפור.
ההמלצות יינתנו בדגש על התחומים הבאים: שינויים במבנה הארגוני, שינוי ושיפור של תהליכי עבודה, שימוש במערכות מידע ופתרונות טכנולוגים, הגדרת תהליכי מעקב, בקרה ומשוב אפקטיביים ועוד.
אנו מקפידים על מתאם בין ההמלצות שלנו לחזון הארגון, מטרותיו ויעדיו.

תוצרי תהליך הבדיקה משקפים בצורה יסודית את מצב החברה המועמדת לרכישה וכן את פוטנציאל ההתייעלות.
במסגרת התהליך אנו משלבים בעלי מקצוע מנוסים ממספר תחומי התמחות (מנהלים, מהנדסי תעשייה וניהול, אנליסטים, יועצים ארגוניים, מערכות מידע ועוד).