גיבוש תפיסת הפעלה

תפיסת הפעלה הינה הכלי למימוש האסטרטגיה והמדיניות התפעולית. היא מפרטת את אופן יישום המדיניות ברבדים השונים של הארגון.
תפיסת ההפעלה תבוא לידי ביטוי באחידות תהליכי ונהלי עבודה, הגדרות תפקיד, שגרות, הגדרת צרכי מידע, בקרות ואיסוף נתונים, אחידות בהגדרת יעדים ומדדי ביצוע וכן באחידות השפה הארגונית.
לתפישתנו, שיטת הפעלה מטרתה לקדם את הארגון להשגת יעדיו ומטרותיו, וחשוב כי תהיה אחידה לכלל הארגון במיוחד כאשר כשמדובר במבנה ארגוני מורכב, בעל מספר שלוחות וסניפים. במהלך השנים היינו מעורבים בפרויקטים רבים של גיבוש תפיסות הפעלה והטמעתן בארגונים.

בחינה ארגונית
ארגון בדומה לפאזל, גם אם בנוי מ – "חלקים טובים" לעיתים ההרכבה היא שחסרה. במגרש התחרותי לכל כשל משמעות רבה. בחינה ארגונית מסייעת לארגון להעריך יחידה או תהליך על ידי התבוננות עליו ברמת המאקרו והמיקרו. מטרת הבחינה הארגונית/תפעולית היא שיפור ביצועי היחידה או התהליך, לטובת עמידה ביעדים תוך מיצוי היכולות ופוטנציאל המשאב האנושי.
בארגונים בהם קיימת תרבות ארגונית בירוקרטית בעלת ממשקים ותקשורת לקויה, אנו מאמינים כי שילוב נכון של מבנה ארגוני, הגדרת תהליכים, ממשקים ושגרות עבודה יובילו לשיפור בתקשורת הפנים ארגונית והבין-אישית.
תוצר של בחינה הארגונית, הוא לעיתים קרובות רה-ארגון של המבנה הארגוני, תהליכים, ממשקים, מערכות מידע ובקרה ועוד.